Liturgikommisjonen

Mandag 11. og tirsdag 12. september møtes liturgikommisjonen på Mariaholm.

Kommisjonen arbeider for tiden med ekteskapsliturgien. Liturgikommisjonen er et offisielt kirkelig organ i Norge og består av representanter fra Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift. Deres arbeid omhandler alt som vedrører endringer eller fornyelser i liturgien. Kommisjonen skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål».

Blant medlemmene i Liturgikommisjonen er også sr Ragnhild Marie fra Sta. Katarinahjemmet.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail