Gjevt besøk fra den tyske ambassade.

Siden august 2013 har unge tyske kvinner og menn virket som volontører i Norge.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Sta. Katarinahjemmet har vært vertskap for kvinnene. Mennene har hatt sin tilknytning til St. Paul menighet i Bergen.

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken har vært svært viktig for hele den katolske kirke i diaspora, hvor også Norge inngår. De har blant annet støttet bygging av de fleste kirke- og klosterbygg i vårt land. Også for vårt kloster har Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken vært en viktig støttespiller gjennom årene. De, og andre private givere, gjorde blant annet oppføringen av klosterets nybygg mulig. Nybygget inneholder i dag vårt studenthjem og vårt gjestehus. Det ble oppført i perioden 1975-76.  Da Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken tok kontakt med klosteret rundt år 2012 og ba om hjelp, var det derfor enkelt å si ja.  De skisserte opp et volontørprosjekt hvor de ønsket å gi ungdom fra Tyskland en mulighet til å erfare en mer levende og annerledes kirkehverdag.

Første volontør var bare 17 år da hun ankom i august 2013. Etter henne har syv andre kvinner tilbrakt fra noen måneder til et år her hos oss, hvor de har deltatt i klosterets egen virksomhet, samt på St. Sunniva skole, i et bispedømmekonto eller på en av de katolske menighetene i Oslo.  Volontørtiden har allikevel ikke bare vært en tid for frivillig innsats. Volontørene har også fått smake på norsk språk, historie og kultur, samtidig som de har levd i et internasjonalt spennende miljø i nær tilknytning til vårt studenthjem.

Per i dag har vi to volontører via Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken (i tillegg til de som er på vårt eget volontørprogram), og nye ventes til høsten. Det var derfor ekstra stort da den tyske ambassade kontaktet klosteret tidligere i vår og ønsket nærmere samarbeid. Henvendelsen endte i dagens besøk, hvor annen sekretær Hansjörg Deng og Intern praktikant Daniel Pacner kom på besøk. Besøket åpnet med kaffe og kaker sammen med husets volontører og to av søstrene, sr. Anne Bente Hadland og sr. Ane-Elisabet Røer, som er ansvarlig for volontørene. Det ble så en omvisning, før gjestene fikk tid alene med volontørene. Vi takker den tyske ambassade for ønsket om samarbeid og vennskap.

(Foto Sta. Katarinahjemmet. Bildene er av både volontører fra Tyskland og de som har inngått i vårt eget volontørprogram).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail