Diskriminering i religionsfrihetens navn?

Sr. Anne Bente sitter i panelet når Forum for Tro og Livssyn Kristiansand inviterer til morgenmøte fredag 24. mars.

Tema; «Er det greit at tros- og livssynssamfunn diskriminerer i religionsfrihetens navn?»

Tid: Fredag 24. mars, 09.00 – 10.30

Sted: Hotel Norge, Dronningens gate 5, Kristiansand

I panelet:
• Ingrid Elisabeth Smith, fylkesleder i Human-Etisk Forbund Vest-Agder
• Imam Yassir Fawzi, Ahmadiyaa Muslim Jama’at Kristiansand
• Sr. Anne Bente Hadland, O.P, priorinne på Sta. Katarinahjemmet Oslo
• Arshad Jamil, leder av Islamic Cultural Center Oslo

Samtalen ledes av Ingrid Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL).

Påmelding: Til marit.zeiffert@gmail.com – 99 22 52 58 innen 20. mars. Begrenset antall plasser.

Mer informasjon

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail