Guds Navn er Barmhjertighet

Lørdag samles franskspråklige katolikker seg til fasteretrett.

Det er sr. Mette Andresen som er invitert til å holde retretten.

Sta. Katarinahjemmet er en fransk grunnleggelse fra 1928, og fra søstrene ankom var La Communauté Catholique Francophone d’Oslo tilknyttet Sta. Katarinahjemmet. Gruppen hadde blant annet sin messe i vårt kapell og flere av våre franskfødte søstre var engasjert i katekese og sjelesorg for gruppen. Men da gruppen vokste seg for stor for vårt kapell og også vår siste franske søster forlot Norge i 2007, ble vår naturlige link inn i gruppen brutt. Det er derfor en stor glede at en av våre søstre er invitert til å preke retrett akkurat for denne språkgruppen.

Sr. Mette Andrésen

Sr. Mette hadde sitt novisiat i Frankrike, men virket mye av sin tid som søster i Norge. Fra 1992 bodde og virket hun i Belgia og Frankrike, før hun kom tilbake til Norge og Katarinahjemmet høsten 2016.

Tema for retretten er Le Nom de Dieu est Miséricorde. For mer informasjon om retretten kontakt franskspråklig sjelesorg.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail