Tjeneste i og for Guds folk

Som Kirkens hyrde skal biskopen forkynne Evangeliet, og til det trenger han hjelpere.

Dette tok bispedømmets pastoralrettede avdelinger på alvor da de samlet seg til felles studiedag på Sta. Katarinahjemmet.

Som lem på Kristi legeme og i kraft av dåpen er alle kristne kallet til å delta i det oppdrag biskopen har fått seg tildelt, alt etter evne og oppdrag. Prestene tar del i sendelsen ved blant annet sin tjeneste i forvaltningen og ved formidling av sakramenter. Legfolk og ordensfolk tar del ved å stille sin kompetanse og sine utallige evner og gaver til rådighet for Kirken. Av legfolk vil mange hjelpe til frivillig i menigheter, klostre eller bispedømme, mens andre igjen vier all sin tid til Kirken og har Kirken også som sin arbeidsplass. Blant disse er også de ansatte i Oslo katolske bispedømme.

Flere av bispedømmets avdelinger har et klart pastoralrettet oppdrag, hvor de ved sin kompetanse bistår biskop og prester innen det pastorale og er støttespillere i sjelesorg. Dette gjelder de tre avdelingene som var samlet på Katarinahjemmet 15. februar;  pastoralavdelingen med ansvar for familie, katekese m.m; Innvandrersjelesorgen med ansvar for sjelesorg blant Kirkens utallige språkgrupper; og Tribunalet med hovedtygde av sitt arbeid rundt ekteskapssaker (blant annet annullasjon).

Det var legansatte og søstre som var samlet, og tema for studiedagen var personalregler og HMS. Bispedømmets verneombud deltok og informerte og besvarte spørsmål innen HMS. Det ble også tid til å ta høytidelig avskjed med avdelingsleder for Pastoralavdelingen, Maria J. Sammut, som disse dager avslutter sitt arbeidsforhold ved bispedømmet, for å begynne i en annen jobb. Hun ønskes lykke til videre og vil bli savnet blant sine kolleger.

 

 

(Foto: Sta. Katarinahjemmet)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail