St. Eystein for edderkopper

Det viser seg igjen! Barnebøkene om Freddy Edderkopp – edderkoppen som bor i kapellet på Sta. Katariahjemmet og som er med sr. Agate på mye sprell, helt uten at hun vet om det – er populære blant barn.

bil

Denne gangen er det barna på St. Eystein barneskole i Bodø som smilende forteller at de liker denne edderkoppen riktig godt. Så, da Freddy, sammen med forfatteren sr. Ane-Elisabet Røer, kom på besøk fredag 21. oktober, ble det riktig stas på skolen. Elevene fra 1.-7. klassetrinn har nemlig studert de to første bøkene om edderkoppen og gjennom dem lært mer om klosterliv, kirkerom og sakramenter, noe de også har på pensum.

1. og 2. klassetrinn, har også brukt bøkene i sammenheng med et forskningsprosjekt om edderkopper. Dette førte til en god dialog mellom elevene og forfatteren om hva en edderkopp er og om deres væren og levnet. Tross fin kunnskap hos elevene og forfatteren var det mange spørsmål som ble stående ubesvart. Elevene lovet å forske mer for å finne svar på disse spørsmålene og senere dele sin kunnskap med forfatteren.

ae-st-eysteinEtter at sr. Ane-Elisabet hadde vært hos de yngste elevene, fikk 3. og 4. klassetrinn besøk. De hadde studert boken Freddy Edderkopp i kloster og tema for besøket var klosterliv. Det ble også tid til å se litt på sakramentene, som de skal studere nærmere dette året. De kunne opplyse at de da vil lese Freddy Edderkopp og Sakramentsmysteriet.

Sist besøkte sr. Ane-Elisabet 5. til 7. klassetrinn. De hadde også lest Freddy Edderkopp, men her var temaet ikke bøkene, men en innføring i hvordan en bok blir til. Med utgangspunkt i den tredje boken Freddy Edderkopp og helgenskaren, ble de forskjellige trinn i en boks tilblivelse belyst for elevene; forlag og forlagsjef, forfatterens jobb fra ide til ferdig tekst, redigering av tekst, det store arbeidet som ligger i illustrasjonene, og sist men ikke minst layouten. Elevene forsøkte så å lage sin egen historie og illustrasjon, til stor glede.

De eldste elevene fikk også bla i utkast til Freddy Edderkopp og Helgenskaren, som kommer ut denne høsten med planlagt lansering 26. november. «En bok vi skal kjøpe inn til biblioteket,» lover rektor elevene.

Bøkene om Freddy Edderkopp ble til etter en forespørsel fra forlagssjef Kristine Dingstad i St. Olav forlag. Hun ønsket en bok om klosterliv for barn. Da hun ikke fant en egnet bok som kunne oversettes og så utgis i Norge, fikk hun det istedenfor skrevet lokalt. Forfatteren ble sr. Ane-Elisabet Røer fra Sta. Katarinahjemmet. Boken ble så illustrert av Roy Søbstad, og kom ut i 2012. Det viste seg fort at Freddy Edderkopp ble en populær figur blant barn, uavhengig av konfesjon. Bok nummer to kom dermed ut kort tid etter i 2013, etter at flere barn hadde etterlyst en oppfølger. Bok tre har latt vente på seg, men kommer ut denne høsten. Den har vært fremvist for to katolske skoler i Norge, før den kommer ut. Først St. Franciskus skole i Arendal i 2013/14 og nå St. Eystein skole i Bodø. Flere av elementene i denne tredje boken, som en hund og en forelskelse, er av det barna selv har ytret ønske om å ha med i en bok om Freddy Edderkopp.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail