Ansvarlige for klosterformasjon møtes i Roma

I dagene 22. – 26. september samles representanter fra forskjellige dominikanerinnekongregasjoner i Europa for å diskutere formasjon, dvs. utdannelse av søstre til et liv i kloster. 

Forrige gang søstrene møttes var arbeidet rettet inn mot den innledende utvelgelsen og opplæringen – novisiat og juniorat (etter første løfter).

dana5Denne gang er “videreutdannelse” tema, vel å merke ikke primært i form av profesjonell trening eller akademiske studier, men med vekt på menneskelig og åndelig utvikling.

Ca 25 deltagere kommer fra Østerrike, Tyskland, Ungarn, Irland, England, Italia, Frankrike, Slovakia, Tsjekkia, Slovenia, Kroatia og Norge. Sr. Anne Bente som er ansvarlig for formasjon på Katarinahjemmet, deltar. Det gjør også sr. Else-Britt som leder for Dominican Sisters Europe.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail