Sr. Else-Britt Nilsen gjenvalgt koordinator for Europa

I mai 2016 avholdt Dominican Sisters International generalforsamling med valg. Sr. Else-Britt Nilsen ble gjenvalgt som koordinator for Europa.

Dominican sisters international er en samarbeidsorganisasjon bestående av en rekke dominikanerinnekongregasjoner. DSI er delt i fem soner; Afrika, Europa, Latin Amerika & Karibien, Nord-Amerika og Asia. Hver sone har en valgt koordinator. Sr. Else-Britt Nilsen er koordinator for Europa. Europa er igjen delt i flere språk-soner, som hver har en representant i rådet for Dominican Sisters Europe.

Dominican Sisters Internationals nye råd: Fra venstre: Sr. Marie Therese Clement (International Coordinator), sr. Else-Britt Nilsen (Europe), sr. Noemi Zambrano (Latin America & Caribe), Sr. Gene Poore (North America), sr. Faustina Jimoh (Africa) and sr. Bernadette Kiley (Asia Pacific)
Dominican Sisters Internationals nye råd: Fra venstre: Sr. Marie Therese Clement (International Coordinator), sr. Else-Britt Nilsen (Europe), sr. Noemi Zambrano (Latin America & Caribe), Sr. Gene Poore (North America), sr. Faustina Jimoh (Africa) and sr. Bernadette Kiley (Asia Pacific)
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail