FN og kvinner

FNs kvinnekonvensjon arbeider for kvinners rettigheter verden over. Dette er et viktig, men også svært vanskelig felt.

Også dominikanerordenen er engasjert i dette arbeidet, og når konvensjonen samles i mars 2018 vil vi være representert med 10 søstre fra forskjellige deler av verden.

Sr. Else-Britt Nilsen

En av disse er sr. Else-Britt Nilsen fra Katarinahjemmet.

I tillegg til å være observatører i FN vil fokusområdet for mange dominikanerinne kongregasjoner være kvinner og deres muligheter. Flere steder i verden vil søstre være engasjert i arbeid mot trafficking (menneskehandel). Andre steder vil søstrene ha institusjoner for å kunne bistå mødre i deres hverdag, eller de vil ha utdannelse av kvinner som oppgave. Også i Norge er dette tilfelle. Da Sta. Katarinahjemmet ble grunnlagt i Oslo i 1928 åpnet søstrene et hjem for unge piger, et pensjonat som ga kvinner mulighet til å starte og kontrollere sitt eget liv. I dag er hjem for unge piger et studenthjem for kvinner, og søstrenes primærfokus er fortsatt konsentrert om kvinners mulighet til utdanning og kontroll med egen fremtid. Det er slik en stor glede for oss at nettopp en av våre søstre får representere dominikanerordenen under FNs møte i New York.

Møtet holder sted i New York fra 12-23 mars 2018. Hovedtema for møtet er Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.

Les mer om Kvinnekonvensjonen her.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail