CLIOP-møte i Roma

Denne uken møtes CLIOP- Dominikanerordnens Internasjonal Liturgiske kommisjon i Roma

De møttes i Ordenens hovedkvarter, Santa Sabina på Aventinerhøyden.
Sr Ragnhild Marie er medlem av denne kommisjonen, som teller 5 medlemmer – 4 brødre og en søster og to varamedlemmer (to brødre) fra hele verden (Polen, Tyskland, Portugal, USA, Vietnam, Venezuela og Norge.

Kommisjonen har som oppgave å være Ordensmagisterens høyre hånd i alle liturgiske spørsmål; såvel lokale som verdensomspennende. I Ordenens jubileumsår var CLIOP ansvarlig for å utarbeide tre verdensomspennende Liturgier, og de utgav også to bøker med musikalsk materiale; gregoriansk og moderne musikk: «Canti Selecti op» og «Modern Songs»

For tiden arbeider kommisjonen med flere ting; Revisjon av ordenens Helgenkalender, Ordenens Additamenta», alle egne tillegg for tidebønnebøker og missale når det kommer utgaver på de ulike språk i verden. Alt skal godkjennes av Vatikanet, slik vanlig er i vår kirke.

I tillegg har Ordensmagisteren bedt om ritualer for både en forsoningsgudstjeneste for ordenens brødre og søstre og en fredsbønn for adventstiden.

Kommisjonen har også møter med Ordensmagisteren selv og Ordensmagistens socii – assistenter- ofte fire eller fem i løpet av en uke.

Cliop utgir også en tidsskrift årlig: INFO-CLIOP med artikler om liturgi. Hvert nummer er tematisk. INFO-CLIOP utgis elektronisk, via Ordenens Hjemmeside

(Tekst sr. Ragnhild M, Foto CLIOP)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail